ar

ARHITEKTŪRAS PROJEKTS

Arhitektūras projekts ietilpst sekojošo dokumentāciju (viss nepieciešamais būvniecībai un saskaņošanai dokumentu komplekts, izņemot būvkonstrukciju aprēķina daļu BK un inženiertīklu projektus):

GP daļa:

 • Vispārējo datu lapa;
 • Ģēnplāns;
 • Labiekārtojuma plāns;
 • Vertikāla plānojuma plāns un ūdens novadīšana;
 • Labiekārtošanas elementu rasējumi (žogs, lapenes, soli un t.t.)

 

AR daļa:

 • Vispārējo datu lapa;
 • Stāvu plāni;
 • Jumtas plāns;
 • Ēkas fasādes;
 • Ēkas arhitektūras griezumi (ne mazāk kā 2);
 • Kapnes rasejums (pec nepieciesamibas);
 • Durvju aiļu specifikācija;
 • Logu un logu aiļu specifikācija;
 • Sienu tipu griezumu specifikacija;
 • Grīdas konstrukciju specifikācija pēc stāviem;
 • Vajadzīgie mezgli.

Tehnisko noteikumu saņemšanas un saskaņošanas process tiek apspriests individuāli par katru objektu.